Kandidaten en verkiesbare leden voor het bestuur van DALAS

Pascalle van Loo
Kandidaat voor de positie van voorzitter DALAS

Beste mede-leden van DALAS,
Met plezier stel ik mezelf kandidaat als voorzitter van DALAS. Velen van jullie kennen mij. Sommigen een beetje, anderen goed, maar er zullen vast ook veel leden zijn die mij nog niet kennen. Ik vertel daarom graag wie ik ben en waar ik voor sta, en hoop uiteraard dat jullie dan in grote getalen zullen stemmen voor mij als nieuwe voorzitter van de DALAS.

Ik ben bioloog, afgestudeerd in Utrecht en heb daarna een master ‘Applied animal behaviour and animal welfare’ in Edinburgh gedaan. Via die opleiding ben ik terecht gekomen bij de afdeling Proefdierkunde in Utrecht, en heeft mijn verdere carrière in het teken gestaan van het welzijn van proefdieren. Na een aantal jaren onderzoek, waarin ik mijn proefschrift heb afgerond, en na een zijstapje als beleidsmedewerker bij een dierenbeschermingsorganisatie, heb ik de opleiding tot proefdierdeskundige gevolgd. Sindsdien ben ik werkzaam als proefdierdeskundige, eerst bij TNO en nu, sinds 2017, terug op mijn ‘oude’ nest bij de IvD Utrecht.

Vanaf het begin van mijn carrière ben ik lid geweest van de NVP en de Biotechnische vereniging. Met het samengaan van deze twee verenigingen is een voor mij lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. DALAS heeft onder leiding van Catriene Thuring en de overige bestuursleden een snelle, goede start gemaakt. We hebben veel goede dingen behouden en hebben een aantal ambitieuze plannen gevormd. Kernbegrippen daarin zijn samenwerking, verbinding en professionaliteit. Dat zijn niet alleen loze woorden op de website, maar merk ik als lid op in alles wat DALAS uitdraagt, waardoor ik mij bijzonder thuis voel bij de vereniging zoals zij nu is geworden.

Over mijn kandidatuur als voorzitter hoefde ik dan ook niet lang te twijfelen. De zittende bestuursleden zijn gemotiveerd en allemaal mensen met wie ik graag zou willen samenwerken. Ik draag DALAS een warm hart toe en wil er graag aan bijdragen de vereniging verder te vormen tot de thuisbasis voor proefdierprofessionals. We doen allemaal ons best om op ons werk een Culture of Care te promoten. Samen met jullie wil ik die cultuur waarin dierenwelzijn, kwaliteit en plezier in je werk centraal staan, ook binnen DALAS verder voeden.

Pascalle van LooMieneke Luijendijk
Verkiesbaar voor een 2e termijn binnen het bestuur van DALAS als voorzitter CIE Themadagen

Ik ben werkzaam als research analist en manager dierafdeling bij het Hersencentrum, verbonden aan het UMC Utrecht, afdeling Translationele Neuroscience. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren en ondersteunen bij dierexperimenten en het draaiende houden van de dierafdeling.

Ik zit sinds eind 2018 in het bestuur namens de commissie Themadagen. Het is belangrijk, en onder de nieuwe wet ook verplicht, dat mensen aantoonbaar bekwaam zijn en de juiste bij- / nascholing ontvangen. Dit willen wij bieden met de organisatie van de Themadagen, waar vakgenoten kennis delen over specifieke onderwerpen. De afgelopen jaren hebben we als commssie Themadagen een aantal goed bezochte themadagen georganiseerd. Ook voor de komende bestuursperiode zou ik mij graag weer inzetten voor de organisatie van deze leerzame dagen.Jürgen Sijbesma
Verkiesbaar voor een 2e termijn binnen het bestuur van DALAS als vertegenwoordiger van Stichting Proefdierkundige informatie (SPI)

Even voorstellen

Ik ben Jürgen Sijbesma, geboren en getogen in Brabant. In 2003 ben ik gestart met de opleiding Diermanagement aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming in Universitair Medisch Centrum Groningen als biotechnicus en proefdier coördinator van het onderzoekslab. In 2012 ben ik gestart met een parttime promotie traject gericht op nieuwe technieken en (dier) modellen binnen (PET) imaging met lichte focus op verfijning en vermindering. In 2023 zal ik het traject afronden.

Om wat te kunnen betekenen voor het werkveld ben ik in 2016 redactielid geworden van het handboek “Proefdieren: zorg, kwaliteit en biotechniek” die in oktober 2022 is uitgekomen. Vanuit de redactie ben ik in 2019 bestuurslid (secretaris) geworden van de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI)

SPI is gelieerd aan DALAS en de NVDEC en heeft als doel kennis verspreiden over proefdierkunde binnen het werkveld. Kennis wordt onder meer verspreid door het uitgeven van Biotechniek, het handboek en in de toekomst via een digitale proefdierkundige community. Als secretaris van de stichting ben ik verantwoordelijk voor het dagelijkse contact met de redacties, benader en houd ik contact met adverteerders en abonnees en zorg ik voor het administratieve reilen en zeilen van de stichting.

Als vertegenwoordiger van de SPI in het bestuur kan ik de kennis vanuit de stichting meenemen naar DALAS en op die manier beide organisaties versterken en verbinden en helpen klaar te stomen voor de (digitale) toekomst.Ronald van der Sluis
Verkiesbaar voor een 1e termijn binnen het bestuur van DALAS als voorzitter CIE Communicatie

Beste DALAS leden, 

Hierbij stel ik mijzelf graag verkiesbaar voor een positie binnen het DALAS bestuur als nieuwe voorzitter van de CIE communicatie. Maar eerst even voorstellen. Ik ben Ronald van der Sluis, getrouwd, vader van 2 kinderen en woon in Voorhout vlakbij Leiden. Als wetenschappelijk adviseur van de IVD-Leiden ben ik direct betrokken bij alle proefdieren en dierproeven van zowel Universiteit Leiden als het LUMC. Daarnaast probeer ik de interne en externe communicatie van onze IVD in goede banen te leiden. Dat sluit bijna naadloos aan op mijn bijdrage binnen de vereniging. Daar ben ik nu bijna een jaar bezig als voorzitter van de CIE communicatie. Dit is een leuke en actieve CIE die betrokken wordt bij alle evenementen en online activiteiten van DALAS. Als CIE proberen we DALAS en al zijn activiteiten meer zichtbaar en bereikbaar te maken voor iedereen die in Nederland met proefdieren werkt. Voor de komende bestuursperiode wil ik mijzelf daar graag voor inzetten. 

Posted in Proefdierkundig nieuws on okt 14, 2022

Word lid van DALAS

  • Je ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • Je krijgt korting bij inschrijving voor de Biotechnische Dagen
  • Mag je deelnemen aan Themadagen
  • Combineer je lidmaatschap met Laboratory Animals voor E25 in 2021
  • Toegang tot het besloten gedeelte van www.dalas.nl
Word lid